07.65.74.85.79 (09:00 - 17:00)
 • PROMO 20 % AVEC LE CODE AVRIL20
 • INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE CLUB DE FIDÉLITÉ !
 • LIVRAISON À 9,99€ OU OFFERTE
 • MODE DE PAIEMENT: CB, VIREMENT OU PAYPAL


Soutěž o konvičku Haws

Vyhlášení vítěze 10.6. 2020Gratulujeme vítězce @petula_tureckova_patakovaJAK SOUTĚŽIT?

 1.  Máte zálusk na jednu z našich konviček Haws? Popřemýšlejte, která ze tří barevných variant se vám líbí nejvíce. Soutěžíme o konvičku v narcisové, pomněnkové a kedlubnové barvě. 
 2. Sledujte náš profil @decorbyglassor na Instagramu a k příspěvku se soutěží nám napište jaká barva by se vám nejvíce líbila. V komentářích označte svého kamaráda, kterému by se konvička také líbila. 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 3. 6. 2020 do 10. 6. 2020 

 
CENY A VÝHERCI
Výherce dostane konvičku značky Haws v barvě, která bude napsána ve výherním komentáři. Losování z komentářů proběhne 10.6. 2020 a bude zveřejněno na Instastories profilu @decorbyglassor. Výherce kontaktujeme na Instagramu ohledně předání výhry.


Podmínky


 
 •  Pořadatelem soutěže je Glassor Decorations s.r.o., Ovocný trh 1096/8, Praha, 110 00  (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“) 
 •  Soutěž probíhá v termínu od 3.6. 2020 do 10.6. 2020 na Instagramu. (dále jen „doba konání soutěže“).
 • Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba užívající Instagram (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže. Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 • Náhodně vybraný soutěžící, který splní dané požadavky soutěže vyhraje konvičku Haws. Výběr výherce proběhne v pondělí 10.6. 2020. Výherce soutěže bude informován na Instagramu a vyzván k zaslání adresy v soukromé zprávě.
 • Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a instagramový komentář v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků a fotek na instagramovém profilu Pořadatele. 
 • Závěrečná ustanovení Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení e-mailu a instagramového komentáře). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky. 
V Liberci dne 3.6. 2020

L’article été ajoutés au panier

< Continuer mes achats Aller au panier >